Tradisjonell musikk: En guide til folkemusikken

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

Folkemusikken er en viktig del av den norske kulturarven. Den har sterke røtter, og har inspirert musikere og kunstnere i generasjoner. Fordi folkemusikken ikke ble skrevet ned, men ble overlevert fra en spellemann til en annen er det vanskelig å tidfeste musikkens opprinnelse. Det finnes likevel litterære kilder fra norrøn tid der folkemusikken er beskrevet. På samme måte som med den instrumentale folkemusikken, ble folkevisene muntlig overlevert. De første skriftlige nedtegnelsene av musikken stammer fra 1800-tallet. Som med folkeeventyrenes Asbjørnsen og Moe, hadde også folkemusikken utrettelige ildsjeler som viet livet sitt til å oppsøke, oppdage, notere ned og bevare denne uvurderlige delen av kulturen vår.

De første store stjernene

Så lenge det har eksistert musikere, har det også eksistert kjendiser. Mennesker som har vært best på sitt kunstfelt og beundret av store grupper mennesker. Folkemusikken er ikke noe unntak.

«Myllarguten» var en av sin tids største spellemenn. Han kom fra en beskjeden husmannsplass i Telemark og viste tidlig at han var et stort talent på hardingfele. Allerede som åtteåring spilte han til dans i bygda, og noen år senere reiste han rundt i hele Telemark og underholdt i gjestebud og bryllup. Turene ble etter hvert lengre og han reiste over fjellet til Vestlandet for å underholde og kappspille. Det var på en av disse turene til Bergen at «Myllarguten» møtte Ole Bull. Dette kulturmøtet har nok hatt mye å si for den norske folkemusikken, og møtet med «Myllarguten» skulle sette stort preg på hele Ole Bulls musikalske karriere.

De unge fører arven videre

Den norske folkemusikken går som en rød tråd gjennom musikkhistorien vår. Og du kan se avtrykk fra både «Myllarguten» og Ole Bull i musikken til Gåte, Odd Nordstoga og Valkyrien Allstars.

Den samiske musikken er også en stor del av den norske folkemusikktradisjonen. Joiken har – på samme måte som andre folkeviser – blitt formidlet muntlig gjennom generasjoner og århundrer. Mari Boine har i flere tiår vært en av våre fremste formidlere av samisk musikk og kultur. Måten hun har klart å modernisere joiken på har gjort den tilgjengelig for et publikum; langt utenfor Norges grenser. For sitt fantastiske arbeid med å spre den norske folkemusikken har Mari Boine bant annet mottatt flere Spellemannpriser, hun er slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, hun er innlemmet i Rockheim Hall of Fame og i 2013 ble hun utnevnt til statsstipendiat. Arbeidet og engasjementet hennes har banet vei for generasjoner av norske folkemusikere.

 Tradisjonell musikk: En guide til folkemusikken